Ván Cotpha

Kích thước 160 × 40 × 160 cm
Xuất xứ

Malaysia

Độ dày

22mm-25mm

Màu sắc

Trong suốt